Zachrání nás cizinci nebo robotizace?

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy je třeba přivážet ekonomické migranty z Ukrajiny, Běloruska či Kazachstánu. Také robotizace může problém nedostatku lidí vyřešit, nicméně nepřijde přes noc. Podle konceptu Průmysl 4.0, poprvé zmíněného na veletrhu v Hannoveru 2013, se bude u strojů stále více rozvíjet schopnost vnímání svého okolí, autokonfigurace a autodiagnostika . Rozšiřuje se zavádění takzvaných kolaborativních […]