Vzdělávání prostřednictvím dálkového studia

Jedná se o formu studia, které především dříve bylo známo pod pojmem jako studium při zaměstnání. Nyní se více užívá označení dálkové studium. Lze si tak doplnit potřebné středoškolské vzdělání, ale rovněž touto formou je reálné studium vyšší odborné i vysoké školy, rovněž i je potenciální studovat konzervatoř při dálkovém studiu.   Pozor! Nezaměňovat dálkové […]

Vzdělávejte se online aneb učení jako koníček

Průběžné vzdělávání se v dnešní dynamické době stává nutností. Všichni jistě známe prezenční formu seminářů, školení a kurzů, za kterými musíme vždy vyjet na určité místo a také samozřejmě stihnout začátek kurzu. Proto se stále více do popředí zájmu dostává vzdělávání online a to jak firemní, tak soukromé. Bez internetu si řada z nás dnes neumí představit […]